Molekuły cukrów zakotwiczone w powierzchni komórek i osłaniające wiele protein odgrywają olbrzymią rolę, ale jednocześnie są słabo poznane i badacze pragną nowych narzędzi do ich studiowania. Robert F. Service Jeśli cytolog chce zbadać szczegółowo raka piersi, może podążać dobrze wytyczonym szlakiem. Po zidentyfikowaniu sekwencji genomu związanych z rakiem, poprzez porównanie DNA ludzi zdrowych i Więcej >