Trombocyty odgrywają ważną role będąc pierwszą linią obrony przed infekcjami bakteryjnymi, pomagając białym krwinkom wychwycić w wątrobie bakterie rozmnażające siew w krwi.

trombocyty

Trombocyty
Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 autor Tleonardi
źródło: wikipedia.org

Według badań opublikowanych 16 czerwca w Nature Immunology, trombocyty mogą brać udział w ochronie przed infekcjami bakteryjnymi. Naukowcy odkryli, że trombocyty w wątrobie myszy współpracują z wyspecjalizowanymi białymi krwinkami przy przechwytywaniu i pochłanianiu bakterii mnożących się we krwi. Ta współpraca pomaga zwierzętom obronić się przed infekcjami bakteryjnymi.

Steve Watson, biolog płytek komórkowych z University of Birmingham, który nie brał udziału w opisywanych badaniach, uważa, że te rezultaty są zachwycające. Poprzednia testy wykazały, że bakterie mogą aktywować trombocyty, ale „w tej pracy zaznaczono, że trombocyty odgrywają aktywną rolę dla wrodzonej odporności poprzez pomoc w usuwaniu bakterii w wątrobie”.

Coraz więcej danych wskazuje, że trombocyty, oprócz ograniczania krwawienia, mają udział w zapobieganiu infekcjom. Oprócz roli receptorów niezbędnych do zwalczania patogenów, udowodniono, że trombocyty łączą się i zabijają bakterie w warunkach in-vitro. U bezkręgowców odpowiedź immunologiczna i zapobieganie krwawieniu jest zadaniem jednego typu komórek. Wygląda na to , że trombocyty odnalazły obie funkcje, mimo  że kręgowce wytworzyły bardziej specjalistyczne komórki odpornościowe.

Wykazanie, że trombocyty mogą współpracować z innymi komórkami przy oczyszczaniu krwi z mnożących się w niej bakteriach było możliwe poprzez obserwacje wątroby. W czasie obserwacji pod mikroskopem wyspecjalizowanych wątrobowych fagocytów, zwanych komórkami Kupffera, zespół zauważył niezwykłe oddziaływanie między fagocytami i trombocytami.

komórki Kupffera

Komórki Kupffera (z szarą cytoplazmą)
Ten plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 autor Nephron
źródło: wikipedia.org

Komórki Kupffera znajdujące się w naczyniach krwionośnych wątroby, pomagają przechwycić i zabić bakterie przepływające z krwią. Wykorzystując przyżyciową mikroskopię, naukowcy zauważyli, że u zdrowych myszy trombocyty wykonują ruchy nazwane „dotknij i idź” (krótka interakcja z komórkami Kupffera i oddalenie się). Jednak, gdy mysz jest zakażona jedną z bakterii (Bacillus cereus albo odporną na metycylinę Staphylococcus aureus, co ciekawe reakcja nie obejmuje podatnego na metycylinę Staphylococcus aureus), trombocyty łączą się na długo z komórkami Kupffera pochłaniając bakterie wyciągane z krwi.

Gronkowiec złocisty

Gronkowiec złocisty
To zdjęcie jest w  domenie publicznej gdyż zawiera materiały pochodzące z Agricultural Research Service, agencji badawczej United States Department of Agriculture.
źródło: wikipedia.org

Dwa różne typy receptorów na trombocytach (znanych już z funkcji zapobiegających krwawieniu) pośredniczą w dwóch , obserwowanych przez naukowców, działaniach. Komórki Kupffera przyłączają czynnik von Willebranda (vWF) (wolna glikoproteina krwi) na swojej powierzchni. W „Dotknij i idź” zaangażowane jest przyłączanie vWF do trombocytowej glikoproteiny lb (Gplb), która zapewnia agregowanie trombocytów w miejscach zranień. W zmutowanych myszach, pozbawionych Gplb nie występuje „dotknij i idź”. Ale naukowcy zauważyli, że u myszy zakażonych B. cereus, w długiej interakcji potrzebują vFW do połączenia GpIIb-GpIIIa, które również pomagają agregowaniu trombocytów.

Czynnik von Willebranda

Model wstążkowy białka von Willebranda.
Ten utwór został udostępniony jako własność publiczna przez jego autora, PDB. Dotyczy to całego świata.
źródło: wikipedia.org

Jak się okazuje trombocyty pełnią rolę poprawiającą żywotność. Naukowcy pozbawili myszy trombocytów (lub użyli pozbawionych glikoproteiny lb) i zarazili je Bacillus cereus. Myszy pozbawione trombocytów zdechły 4 godziny po zainfekowaniu, 80% tych pozbawionych glikoproteiny bl również zdechło w 4 godziny, 90% dzikich myszy przeżyło 4 godziny. W przeciwieństwie do dzikich myszy, te pozbawione GpIb również nie potrafiły pozbyć się bakterii z krwi w czasie 4 godzin, co sugeruje, że interakcja trombocytów z komórkami Kupffera ma znaczenie przy zwalczaniu infekcji bakteryjnych.

GpIb i GpIIb oprócz utrzymywania homeostazy trombocytów również spełniają funkcję odpornościową, co podkreśla Guy Zimmerman z the University of Utah, nie biorący udziału w opisywanych badaniach. Guy zaznacza, że nie jest pewne, że trombocyty i komórki Kupffera tak samo działają u ludzi. Ponadto badania powinny objąć również inne typy bakterii, nie tylko dwie gram dodatnim, ale również występującym w wątrobie gram ujemne, takie jak Escherichia coli.

E. coli

Pałeczka okrężnicy
To zdjęcie jest w  domenie publicznej gdyż zawiera materiały pochodzące z Agricultural Research Service, agencji badawczej United States Department of Agriculture
źródło: wikipedia.org

Jeśli ludzkie trombocyty spełniają podobną funkcję, pacjenci z już obniżoną odpornością nie powinni przyjmować leków wpływających na trombocyty (takich jak aspiryna), bo prowadziło, by to do pogorszenia stanu. Watson zauważa, że jest wiele sposobów aktywacji przyłączania GpIIb i aspiryna nie powinna znacząco wpływać na funkcje odpornościowe trombocytów u zdrowych ludzi. Ponadto, według niego, publikacja wskazuje, że w przypadkach urazów, trzeba zastąpić czymś trombocyty w celu uniknięcia krwawienia i zakażenia.

aspiryna

Kwas acetylosalicylowy
Ten utwór został udostępniony jako własność publiczna przez jego autora, Benjah-bmm27. Dotyczy to całego świata.
źródło: wikipedia.org

Poznanie mechanizmu, który stoi za przyłączaniem się trombocytów do komórek Kupffera otaczających bakterie, może prowadzić do stworzenia skuteczniejszych terapii wspomagających system odpornościowy bez negatywnego wpływu na trombocyty.

Na podstawie:
C.H.Y. Wong, et al. “Nucleation of platelets with blood-borne pathogens on Kupffer cells precedes other innate immunity and contributes to bacterial clearance,” Nature Immunology, doi: 10.1038/ni.2631, 2013.
Artykuł jest tłumaczeniem, źródło:

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/36040/title/Platelets-Help-Tackle-Bacteria/

PDF: Trombocyty pomagają zatrzymać bakterie

MOBI: Trombocyty pomagają zatrzymać bakterie

EPUB: Trombocyty pomagają zatrzymać bakterie